Mijn winkelmand

Home / Algemene voorwaarden
Klantenservice

Algemene voorwaarden

Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties via deze webshop en bij verkoop in onze toonzaal. Door aan te kopen bij FerroBellissimo geeft u te kennen dat u volledig akkoord bent met deze voorwaarden.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze website of de toepassing, met inbegrip van de teksten, beelden, logo’s, tekeningen, data, software, product- of bedrijfsnamen, merken en dergelijke, is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan ons of derden. De op deze website of de toepassing aangeboden informatie mag slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.

Aansprakelijkheid en productbeschrijvingen

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren. Wij spannen ons in om de website of de toepassing met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. 
Bij de opname van een product in ons gamma worden telkens foto’s gemaakt van de betreffende producten. Het kan zijn dat er op termijn kleine aanpassingen gedaan worden om producten te verbeteren en dat die kleine detailverschillen niet weergegeven zijn op deze foto’s. Tevens kunnen er kleurverschillen zijn tussen een echte kleur en de kleur die te zien is op een scherm.
De product omschrijving, afbeelding, gegevens, foto of tekeningen gelden dan ook bij benadering. Kleine afwijkingen zijn mogelijk en toelaatbaar. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
Ook aan foute vertalingen of een foutieve prijs op onze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Koopjes en toonzaalmodellen

Op koopjes of toonzaalmodellen worden stevige kortingen gegeven. Dit houdt in dat de klant aanvaard dat deze modellen sporen van gebruik of kleine beschadigingen kunnen vertonen.

Retourneren, leveringen en garanties

De voorwaarden voor het retourneren van goederen en de garantie op goederen is te vinden in de menu onder Levering & Garantie. Bij aankoop gelden deze voorwaarden als algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door FerroBellissimo aangeleverde producten. In geen geval zal FerroBellissimo aansprakelijk zijn voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik van de door FerroBellissimo aangeleverde producten aan klanten of derden. FerroBellissimo is niet aansprakelijk en zal ten gevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden. Wij zullen dus ook niet verplicht zijn tot betaling van schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook. Gelieve de goederen dan ook op een verantwoorde manier te gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden het recht om de huidige voorwaarden aan te passen wanneer die aanpassingen wettelijk noodzakelijk zijn. Huidige voorwaarden zijn van toepassing sinds 15/04/2021.

Toepasselijk recht